Finlands Svenska Adventkyrka önskar
alla en trevlig sommar!