Finlands Svenska Adventkyrkas årshögtid
firas på Inremissionshemmet i Larsmo 13.-15. maj.